Polityka prywatności. Pliki cookies

1. Polityka prywatności

1.1.Sklep internetowy StrefaUrody.pl, dostępny pod adresem internetowym www.strefaurody.pl (zwaną dalej „Stroną”), prowadzony jest przez Piotra Ciećkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Open Project (zwaną dalej „Sklepem”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428. W niniejszej Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą Sklepowi, jego upoważnionym pracownikom czy Stronie Sklepu dowolne dane.

1.2. W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii ze strony Użytkownika, Sklep będzie wdzięczny za wysłanie ich na adres pocztowy lub na adres e-mailowy serwis@strefaurody.pl. Można też do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 212 80 80, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

1.3. Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO). Administratorem danych jest Piotr Ciećkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Open Project wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Użytkownika jest dla Sklepu niezwykle istotna. Sklep będzie używać imienia Użytkownika i jego nazwiska (jeśli udostępnione) oraz innych informacji, odnoszących się do osoby Użytkownika tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Sklep będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Sklepu niezbędne lub istotne ze względu na relacje Sklepu z Użytkownikiem.”.

1.4. Dane Użytkownika przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu dochodzenia  roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

1.5. Użytkownik może odwiedzić Stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony Użytkownik pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy na Stronie konto i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.

1.6. Sklep jest upoważniony do gromadzenia informacji, gdy Użytkownik składa Zamówienie na Stronie Sklepu.

1.7. Sklep gromadzi, przechowuje i przetwarza dane Użytkownika, które ten udostępnia Sklepowi w ramach zakupów na Stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług Sklepu. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego, numer telefonu.

1.8. Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług i informacji oferowanych na Stronie.  W szczególności dane Użytkownika  przetwarzane są:

a)      w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej strefaurody.pl m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformy PayPal i Przelewy24 lub inne platformy tego typu,  realizacji wysyłki zakupionych towarów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny Użytkownik poda dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO);

b)      w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji, zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz w celu ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

c)      w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy Użytkowników, którzy przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);

d)      w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;  

e)      w celu świadczenia na rzecz Użytkownika bezpłatnej usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu do Użytkownika informacji marketingowych i handlowych w postaci e-maila zawierającego informacje dotyczące aktualnych promocji cenowych,  programów lojalnościowych, konkursów i innych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit a oraz art. 6. ust 1 lit f RODO);

f)       w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

1.9. Sklep jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).

1.10. Sklep przetwarza także informacje dotyczące płatności dokonywanych na Stronie. Użytkownik musi jedynie przekazać Sklepowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

1.11. Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Użytkownika mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto na Stronie Sklepu, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Użytkownik jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.

1.12. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Użytkownika są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez Open Project. Użytkownik może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Użytkownika poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Użytkownik chce brać udział w konkursach.

1.13. Sklep może wykorzystywać dane użytkowników Strony – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji użytkowników i korzystania przez nich z określonych elementów Strony. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez użytkowników z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie użytkownika na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.

1.14. W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

1.15. Sklep może przekazać dane użytkownika swoim podwykonawcom, aby pomogli nam w celu wykorzystania tych danych, określonym w naszej Polityce Prywatności. Przykładowo Sklep może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Klienta Produktu, pobrania od Klienta opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta. Sklep może wymieniać się informacjami z osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe użytkownika. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep NIE będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany. Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Należy pamiętać, że Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

1.16. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji użytkownika, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, Sklep przechowuje dane osobowe użytkownika na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych użytkownika. Sklep odradza użytkownikom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

1.17. Użytkownik, przekazując swoje dane Sklepowi lub korzystając ze Strony Sklepu, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep swoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez użytkownika dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych użytkownika, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.

1.18. Jeśli użytkownik obawia się o swoje dane, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Użytkownik ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

1.19 Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.

1.20 W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkownika ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

1.21 Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Użytkownik może zgłaszać kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na adres centrala@strefaurody.pl lub listownie na adres StrefaUrody.pl ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów.  

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel